+32 57 30 98 40

info@entrereno.be

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, worden de gebruikers van de site entrereno.be op de hoogte gebracht van deze kennisgevingen. legaal. Verbinding en navigatie op de site (https://industrie.entrereno.be) door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke mededelingen.

Deze zijn toegankelijk op de site onder het kopje “Wettelijke vermeldingen”.

ARTIKEL 1: De uitgever

De site industrie.entrereno.be wordt bewerkt door:

Thiemo Janev

E-mailadres: TJ-Productions@hotmail.com.

De directeur van de publicatie is Jan Van Bruwaene.

Stationsweg Z.A.E ’Oosthouck 37-63 59299 Boeschèpe – Frankrijk

Recht tegenover Abelestationstraat 62 – 8970 Poperinge – België

Telefoon. : +32 (0) 57 30 98 40

E-mailadres: info@entrereno.be

ARTIKEL 2: De gastheer

De host van de industrie.entrereno.be-site is one.com, met hoofdkantoor in Denemarken.

ARTIKEL 3: Toegang tot de site

De site is bereikbaar vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en die het gevolg kan zijn van een onderhoudsbehoefte.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van diensten kan de site industrie.entrereno.be niet verantwoordelijk worden gehouden.

ARTIKEL 4: Gegevensverzameling

De site is vrijgesteld van aangifte bij de Commissie Nationale Computer en Vrijheid (CNIL) voor zover er geen gegevens over gebruikers worden verzameld.

ARTIKEL 5: Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. Door op de site te bladeren, accepteert hij ze.

Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot het browsen van de gebruiker op de website.

De gebruiker kan deze cookie deactiveren via de parameters die in zijn browsersoftware verschijnen.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de gehele of een deel van de entrereno.be-site zonder toestemming van de uitgever is verboden en kan resulteren in acties en gerechtelijke procedures zoals bepaald door de Intellectual Property Code.

nl_BENL